Welkom bij UvA Holding BV


UvA Holding BV is in 1992 opgericht door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten.

Lees meer

Organisatiestructuur


Op centraal niveau wordt de directie van de holding ondersteund door stafafdelingen voor controlling en secretariaat. Naar de aard van hun activiteiten zijn de verschillende dochters ondergebracht in de volgende vier clusters.

 

New Ventures
 

De bedrijven in dit cluster zijn de potentiële spin off bedrijven die op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn opgericht en een commercieel oogmerk hebben.

 

 

 

Lees meer

Contractonderzoek & Contractonderwijs

De bedrijven in dit cluster leveren diensten op het gebied van contractonderzoek en advisering en zijn veelal nauw gelieerd aan de universiteit of faculteit. De opdrachtgevers zijn bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties.

 

Lees meer

Services
 

In dit cluster zijn commerciële activiteiten ondergebracht die van oorsprong een faciliterende functie hebben voor de universiteit en haar medwerkers en studenten maar inmiddels onder de UvA Holding in bedrijfsvorm ook in toenemende mate op de externe markt opereren.

Lees meer

Vastgoed
 

Exploitatie van voormalig universitair vastgoed (periode 1994-2003) dat niet meer wordt aangemerkt voor de primaire taken van de universiteit, zijnde onderzoek en onderwijs.

 

 

Lees meer

 

Juridische structuur


De Universiteit van Amsterdam is enig aandeelhouder van UvA Holding BV.

UvA Holding op haar beurt bezit 100% van de aandelen van de dochterbedrijven. Daarnaast valt er onder de UvA Holding een aantal potentiële spin-off bedrijven (new ventures) waarbij ook derden-aandeelhouders zijn betrokken. Het bestuur en de dagelijkse leiding van de holding zijn in handen van de directie; de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid. De verschillende dochterbedrijven hebben als besloten vennootschappen een identieke juridische structuur.

Over UvA Holding BV


UvA Holding BV is in 1992 opgericht door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten. Het gaat daarbij om commerciële activiteiten die niet tot de kerntaken van de universiteit behoren maar daarmee wel rechtstreeks verband houden. Zie ook de factsheet op de website van de UvA.

Visie


Sterke relaties en uitwisseling van kennis tussen het bedrijfsleven, universiteiten en overheden is cruciaal voor innovatie en voor ontstaan van succesvolle bedrijven. Dit draagt bij aan economische groei en geeft een positieve maatschappelijke bijdrage.

 

Missie


Vanuit deze visie willen wij een maximale impact uitoefenen op de benutting van kennis vanuit Universiteit en Hogeschool door het oprichten van bedrijven, welke vervolgens doorontwikkeld worden tot succesvolle ondernemingen.

Sleutel tot succes bij het vermarkten van kennis is flexibiliteit.

Flexibiliteit enerzijds in het gebruik van intellectueel eigendom (IP) middels exclusieve of non exclusieve licentieverstrekking en anderzijds in het creëren van spin-offs door het nemen van aandelen voor exclusief IP gebruik gecombineerd met een kapitaal investering in de early stage. In nauwe samenwerking met IXA UvA/HvA is de Holding in het spin-off proces faciliterend, participerend en beherend.

 

Contact


 

UvA Holding BV
Roetersstraat 35
1018 WB Amsterdam

020 - 421 0001

020 - 421 0006

Directie
ir. P.F. Krijnsen MBA

Raad van Commissarissen
ing. A.H. Lundqvist
prof.dr. E.J. Fischer
prof.dr. H.M. Amman
drs. J.W. Lintsen MBA