Welkom bij HvA Holding BV


HvA Holding BV is in 2004 opgericht door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten.

Lees meer

Over HvA Holding BV


HvA Holding BV is in 2004 opgericht door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van marktgerichte activiteiten.

Visie


Sterke relaties en uitwisseling van kennis tussen het bedrijfsleven, hogescholen en overheden is cruciaal voor innovatie en voor ontstaan van succesvolle bedrijven. Dit draagt bij aan economische groei en geeft een positieve maatschapelijke bijdrage.

 

Missie


Vanuit deze visie willen wij een maximale impact uitoefenen op de benutting van kennis vanuit Universiteit en Hogeschool door het oprichten van bedrijven, welke vervolgens doorontwikkeld worden tot succesvolle ondernemingen.

Sleutel tot succes bij het vermarkten van kennis is flexibiliteit.

Flexibiliteit enerzijds in het gebruik van intellectueel eigendom (IP) middels exclusieve of non exclusieve licentieverstrekking en anderzijds in het creƫren van spin-offs door het nemen van aandelen voor exclusief IP gebruik gecombineerd met een kapitaal investering in de early stage. In nauwe samenwerking met IXA UvA/HvA is de Holding in het spin-off proces faciliterend, participerend en beherend.

 

Contact


 

HvA Holding BV
Roetersstraat 35
1018 WB Amsterdam

020 - 421 0001

020 - 421 0006

Directie
ir. P.F. Krijnsen MBA

Raad van Commissarissen
ing. A.H. Lundqvist
drs. N.R. Moolenaar RA