Welkom bij AMC Ventures Holding BV


De AMC Ventures Holding BV is opgericht in 1995 om het Academisch Medisch Centrum in staat te stellen via participaties maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren uit onderwijs en onderzoek, zónder dat publiek en privaat geld wordt vermengd.

Lees meer

AMC Ventures Holding BV


De AMC Ventures Holding BV is opgericht in 1995 om het Academisch Medisch Centrum in staat te stellen via participaties maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren uit onderwijs en onderzoek, zónder dat publiek en privaat geld wordt vermengd. Doelstelling is om middels de spin off route bij te dragen aan een product voor de patiënt op basis van AMC onderzoek en het genereren van waarde door dividend of exit welke dan terugvloeit naar het Amsterdam Medisch Centrum. Derhalve dienen alle participaties te leiden tot exit.

Contact


 

AMC Ventures Holding BV
Roetersstraat 35
1018 WB Amsterdam

020 - 421 0001

020 - 421 0006

Directie
ir. P.F. Krijnsen MBA

Raad van Commissarissen

Prof.dr. M.J. Heineman
Mw. drs. G.J.M. van den Maagdenberg
Prof.dr. H.M. Amman
Prof.dr. J.A. Romijn